Położenie

Nadleśnictwo Świdnica położone jest na terenie V krainy Śląskiej oraz VII krainy Sudeckiej na obszarze Przedgórza Sudeckiego i najstarszych gór w Polsce Gór Sowich.

Galeria zdjęć

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fauny Nadleśnictwa Świdnica

Historia

Budynki stanowiące obecnie siedzibę Nadleśnictwa w Świdnicy powstały w drugiej połowie XIX - konkretny rok budowy pozostaje wszakże nieznany.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Świdnica w latach 2007-2013 realizowało cztery projekty w ramach dwóch programów: "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" i "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013".