Aktualności Aktualności

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą edukacyjną.

OFERTA EDUKACYJNA STACJI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W NADLEŚNICTWIE ŚWIDNICA
 
 
 
TREŚCI EDUKACJI LEŚNEJ:
 
1.       Przedszkole
 • Elementarne wiadomości o ekosystemie leśnym.
 • Wybrane, pospolite w miejscu zamieszkania gatunki roślin, grzybów i zwierząt.
 • Podstawowe zjawiska zachodzące w lesie (wiosna w lesie, dzień i noc w lesie).
 • Rola lasu w przyrodzie i życiu ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem darów lasu.
 • Konieczność ochrony przyrody.
 • Zasady właściwego zachowania się w lesie.
 • Leśnik jako gospodarz lasu.
 
2.       Szkoła podstawowa
 
Klasy I-III
 • Zasady właściwego zachowania się w lesie.
 • Warstwowa budowa lasu (klasa III).
 • Warunki życia w lesie. Podstawowe zjawiska zachodzące w lesie, np. las w czterech porach roku.
 • Pospolite rośliny, grzyby i zwierzęta pobliskiego lasu.
 • Rodzaje lasów.
 • Znaczenie lasów w przyrodzie i życiu człowieka.
 • Ochrona lasów przed zagrożeniami, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed pożarami.
 • Ochrona przyrody w lasach: pomniki przyrody, parki krajobrazowe, rezerwaty w najbliższej okolicy.
 • Kulturotwórcza rola lasu: las w poezji, piosence, literaturze dla dzieci.
 • Leśnik jako gospodarz lasu. Rola leśnika w hodowli i ochronie lasu.
 

Klasy IV-VI
 • Zasady właściwego zachowania się w lesie.
 • Budowa i życie lasu. Znaczenie lasów w przyrodzie i życiu człowieka.
 • Ochrona przyrody w lasach. Chronione gatunki roślin i zwierząt. Formy ochrony przyrody. Rola leśników w ochronie przyrody w lasach, przykłady działalności.
 • Funkcje lasu.
 • Drewno jako produkt przyjazny człowiekowi, zastosowanie drewna, rozpoznawanie gatunków drzew po drewnie.
 • Ochrona lasów przed zagrożeniami: pożary, śmieci.
 • Zwierzęta najczęściej spotykane w lesie, tropy i ślady bytności zwierząt w lesie. Rozpoznawanie tropów zwierząt.
 • Rola myśliwych w lesie. Urządzenia w lesie i ich rola: budki lęgowe, schrony dla nietoperzy, urządzenia myśliwskie (paśnik, lizawki, ambony), pułapki na owady, remiza itp.
 • Pospolite rośliny, grzyby i zwierzęta pobliskiego lasu.
 • Ochrona przyrody w lasach: pomniki przyrody, parki krajobrazowe, rezerwaty w najbliższej okolicy.
 • Kulturotwórcza rola lasu: las w poezji, piosence, literaturze dla dzieci.
 • Leśnik jako gospodarz lasu. Rola leśnika w hodowli i ochronie lasu.
 • Obserwacje mikroskopowe (24 stanowiska z mikroskopami).
3.       Gimnazjum
 • Struktura ekologiczna i funkcjonowanie ekosystemów leśnych.
 • Funkcje lasów.
 • Zagrożenia lasów i metody ochrony.
 • Leśnictwo - zadania leśników w ramach gospodarki leśnej (hodowla, ochrona lasu, użytkowanie lasu, ochrona przyrody). Lesistość Polski. Idea trwałej, zrównoważonej gospodarki leśnej.
 • Obserwacje mikroskopowe (24 stanowiska z mikroskopami).

4.       Szkoła średnia
Jak gimnazjum, szczególnie:
 • Formę własności lasów w Polsce, w odniesieniu do lasów innych państw europejskich, w świetle wielofunkcyjności i powszechnej dostępności lasów w Polsce.
 • Ideę leśnych kompleksów promocyjnych PGL LP.
 • Zagrożenia biotyczne, abiotyczne i antropogeniczne dla lasów i metody przeciwdziałania oraz zabiegi ratownicze stosowane w lasach.
 • Znaczenie ochrony przyrody czynnej i biernej w lasach.
 • Przykłady działań leśników w zakresie ochrony przyrody i środowiska leśnego oraz działalności prospołecznej.
 • Rolę leśników polskich w historii narodu.
 • Kulturę i tradycję Lasów Państwowych.
 • Obserwacje mikroskopowe (24 stanowiska z mikroskopami).
 

SALA LABORATORYJNA:
Obserwacje mikroskopowe (24 stanowiska z mikroskopami).

     
 
SALA KONFERENCYJNA:
Oferujemy możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnych i filmów edukacyjnych o tematyce przyrodniczej dla grup do 50 osób.
 

  
 
JASKINIA NIETOPERZY:                                                    
Dlaczego nie należy bać się nietoperzy? Na to pytanie i inne można usłyszeć odpowiedzi uczestnicząc w zwiedzaniu jaskini.
Prezentacja multimedialna "Gatunki nietoperzy Polski".