Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Zapraszamy do zapoznania się z lasami HCVF

HCVF (High Conservation Value Forests) - lasy o szczególnych walorach przyrodniczych.

Zgodnie z Decyzją nr 5/17 z dnia 14 lutego 2017 roku Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, powołane zostają lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF), których zidentyfikowanie jest wyznacznikiem prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej zgodnej ze standardami FSC (Forest Stewardship Council).

Wykaz lasów HCVF

W celu uzyskania efektu wizualizacji przygotowane zostały mapy, w których prezentowane są obszary wyznaczonych pojedynczych kategorii:

Mapa obszarów chronionych w rezerwatach i parkach narodowych - HCVF 1.1.1

Mapa obszarów chronionych w parkach krajobrazowych - HCVF 1.1.2

Mapa ostoi zagrożonych i ginących gatunków - HCVF 1.2

Mapa kompleksów leśnych odgrywających znaczącą rolę w krajobrazie - HCVF 2.1

Mapa obszarów obejmujących ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące - HCVF 3.1

Mapa obszarów obejmujących ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy - HCVF 3.2

Mapa lasów pełniących funkcje w sytuacjach krytycznych - lasy wodochronne - HCVF 4.1

Mapa lasów pełniących funkcje w sytuacjach krytycznych - lasy glebochronne - HCVF 4.2

Mapa lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności - HCVF 6

 

W związku z upublicznieniem materiałów Nadleśnictwo Świdnica prowadzi ciągłe konsultacje społeczne - ewentualne uwagi odnośnie powołanych Lasów HCVF należy kierować na adres Nadleśnictwa lub RDLP we Wrocławiu, bądź e-mailowo na adres: swidnica@wroclaw.lasy.gov.pl.

 

Publikacja sprawozdań rocznych z monitoringu lasu:

1. Sprawozdanie roczne z monitoringu lasów HCVF za rok 2011

2. Sprawozdanie roczne z monitoringu lasów HCVF za rok 2012

3. Sprawozdanie roczne z monitoringu lasów HCVF za rok 2013

4. Sprawozdanie roczne z monitoringu lasów HCVF za rok 2014

5. Sprawozdanie roczne z monitoringu lasów HCVF za rok 2015

6. Sprawozdanie roczne z monitoringu lasów HCVF za rok 2016

7. Sprawozdanie roczne z monitoringu lasów HCVF za rok 2017

8. Sprawozdanie roczne z monitoringu lasów HCVF za rok 2018

9. Sprawozdanie roczne z monitoringu lasów HCVF za rok 2019

10. Sprawozdanie roczne z monitoringu lasów HCVF za rok 2020

11. Sprawozdanie roczne z monitoringu lasów HCVF za rok 2021

12. Sprawozdanie roczne z monitoringu lasów HCVF za rok 2022