Wydawca treści Wydawca treści

FSC

FSC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® A000535) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Obecnie obowiązujący Certyfikat FSC posiada numer NC-FM/COC-015248
i jest ważny od 23 grudnia 2018 r. do 22 grudnia 2023 r. (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych).

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Wrocław są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

 

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych.

 

Materiały do pobrania