Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP we Wrocławiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

 

FSC


Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® A000522) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Obecnie obowiązujący Certyfikat FSC posiada numer NC-FN/COC-015248
i jest ważny od 23 grudnia 2018 r. do 22 grudnia 2023 r. (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych).

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Wrocław są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

PEFC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu certyfikatu Gospodarki Leśnej PEFC Nr CSL/761/2015 jest gwarancją promocji trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Obecnie obowiązujący Certyfikat PEFC posiada numer CSL/761/2015 i jest ważny od 27 kwietnia 2015 r. do 26 kwietnia 2018 r.
 

Urząd Dozoru Technicznego jako Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT udzielając certyfikatu,  poświadczyła, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska "Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów".

 

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych