Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP we Wrocławiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® A000522) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Obecnie obowiązujący Certyfikat FSC posiada numer BV-FM/COC-007944
i jest ważny od 01 grudnia 2021 r. do 22 grudnia 2023 r. (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych).

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Wrocław są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

PEFC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu certyfikatu Gospodarki Leśnej PEFC Nr BVCPL/PEFCFM13 jest gwarancją promocji trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Obecnie obowiązujący Certyfikat PEFC dla Nadleśnictwa Świdnica posiada numer BVCPL/PEFCFM13-26 i jest ważny od 15 października 2021r. do 26 października 2024r.
 

Bureau Veritas Certification Polska - jednostka certyfikująca Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. zaświadcza, że System Zarządzania wyżej wymienionej organizacji został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami kryteriów PEFC FM.

 

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych