Wydawca treści Wydawca treści

Kontakt edukacja

ZASADY REZERWACJI ZAJĘĆ:

1. Termin należy ustalić telefonicznie lub mailowo z edukatorem.

2. Po ustaleniu terminu zajęć należy pobrać i wypełnić kartę zgłoszenia lub kartę zaproszenia oraz wysłać na adres mailowy monika.drozdowska@wroclaw.lasy.gov.pl bądź faksem
nr faksu 74 818 58 00 - wypełniona karta jest podstawą rezerwacji.

3. W razie pytań prosimy o kontakt. Szczegółowych informacji o zajęciach edukacyjnych udziela: Edukator Monika Drozdowska pod numerem telefonu 783 295 113 lub 74 640 15 30 oraz mailowo: monika.drozdowska@wroclaw.lasy.gov.pl

Zgłaszający ma w obowiązku:

- zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych (dostępny poniżej),

- zapoznanie uczestników i opiekunów z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas zajęć (alergie, ukąszenia itd.) oraz rozpoznania przez placówkę, czy wśród uczestników nie ma przypadków schorzeń, które uniemożliwiają uczestniczenie w zajęciach,

- zapewnienie odpowiedniej odzieży (dostosowanego stroju do wycieczki) oraz posiadania apteczki do ewentualnego udzielania pierwszej pomocy.
 

KARTĘ ZGŁOSZENIA  LUB KARTĘ ZAPROSZENIA NALEŻY WYSŁAĆ MAILEM LUB FAKSEM PO USTALENIU TERMINU  Z EDUKATOREM.
(do pobrania poniżej)

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH W NADLEŚNICTWIE ŚWIDNICA.
(do pobrania poniżej)