Wydawca treści Wydawca treści

PEFC

PEFC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu certyfikatu Gospodarki Leśnej PEFC Nr PL PEFC-18/0708 jest gwarancją promocji trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Obecnie obowiązujący Certyfikat PEFC posiada numer PL PEFC-18/0708 i jest ważny od 27 kwietnia 2018 r. do 26 kwietnia 2021 r.
 

Urząd Dozoru Technicznego jako Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT udzielając certyfikatu,  poświadczyła, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska "Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów".

 

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych.

Materiały do pobrania