Wydawca treści Wydawca treści

OHM Bielawa

Ośrodek Hodowli Muflona (Obwód łowiecki nr 327) został utworzony w 1974 r. na terenie obejmującym fragmenty trzech sąsiadujących Nadleśnictw: Bardo Śląskie, Jugów i Świdnica. W obrębie Nadleśnictwa Świdnica OHZ obejmuje 3 leśnictwa: Jodłownik, Bielawa i Pieszyce, oraz część leśnictwa Piskorzów. Teren ten obejmuje powierzchnię 6 046 ha, w tym leśna 4 330 ha.

Występują tu następujące gatunki zwierzyny łownej:

 • Jeleń szlachetny - 310 szt.
 • Muflon - 200 szt.
 • Sarna - 140 szt.
 • Dzik - 50 szt.
 • Lis - 40 szt.

Podana liczba zwierzyny stanowi liczebność szacowaną na dzień 01.04.2022 r.

Największą atrakcją turystyczno-łowiecką jest muflon. Pierwsze muflony sprowadzono
w XVIII w. z Sardynii i Korsyki do zwierzyńca pod Wiedniem, a następnie, w 1902 r. na teren Dolnego Śląska. Ze względu na wymagania gatunkowe zwierzęta te zaaklimatyzowały się najlepiej na terenach górskich w Karkonoszach, Górach Sowich i w Masywie Śnieżnika.
W Górach Sowich zwierzęta te żyją do dnia dzisiejszego. W chwili obecnej populacja występująca na samym tylko terenie Nadleśnictwa Świdnica liczy sobie około 200 sztuk.

W Ośrodku Hodowli Zwierzyny realizuje się ustawowe cele łowiectwa:

 • Właściwe zagospodarowanie łowiska.
 • Prowadzenie badań naukowych.
 • Wdrażanie nowych osiągnięć naukowych z zakresu łowiectwa.
 • Poprawa jakości osobniczej i trofealnej m.in. poprzez doskonaleni metod inwentaryzacji zwierzyny celem rozpoznania faktycznej struktury płci i wieku wszystkich występujących gatunków, kierowanie pozyskiwaniem zwierzyny
  w kierunku postarzenia populacji jelenia i zmiany struktury płci na korzyść samców
  u wszystkich gatunków.

W zakresie poprawy jakości osobniczej i trofealnej muflona realizowany jest program doskonalenia tej populacji, a w szczególności:

 • Prowadzenie dalszych badań nad przyczynami nieprawidłowego skrętu ślimów
  u tryków oraz ograniczanie tego zjawiska.
 • Zasilanie miejscowej populacji muflona osobnikami z innych populacji drogą odłowów i przesiedlenia.


Ośrodki Hodowli Zwierzyny funkcjonują zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie art. 28. Mogą być one prowadzone za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska przez: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Polski Związek Łowiecki, instytucje naukowo-dydaktyczne.