Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Gospodarkę łowiecką prowadzą na terenie Nadleśnictwa Koła Łowieckie w dzierżawionych obwodach łowieckich oraz Nadleśnictwo, w prowadzonym przez siebie Ośrodku Hodowli Muflona.

Na obszarze nadleśnictwa działa 20 kół łowieckich z czego 12 jest nadzorowanych przez Nadleśnictwo Świdnica. Wszystkie koła łowieckie sporządzają corocznie w miesiącu marcu inwentaryzację zwierzyny. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji koła składają w terminie do 21 marca każdego roku Roczny Plan Łowiecki do zatwierdzenia przez odpowiednie nadleśnictwo. Zatwierdzony Roczny Plan Łowiecki jest podstawowym dokumentem na podstawie którego koła prowadzą gospodarkę łowiecką w sezonie łowieckim, który rozpoczyna się 1 kwietnia, a kończy 31 marca następnego roku.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej o Ośrodku Hodowli Muflona.