Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają bogate siedliska lasowe. Średni wiek lasów na naszym terenie to 79 lat, a przeciętna zasobność 356 m sześc./ha.

 

Udział siedlisk leśnych

 • 3 proc. – siedliska borowe
 • 97 proc. – siedliska lasowe

Udział gatunków lasotwórczych

 • 10 proc. – sosna, modrzew
 • 29 proc. – świerk
 • 27 proc. – dąb
 • 20 proc. – buk
 • 10 proc. - jawor, jesion, lipa, olcha
 • 3 proc. - brzoza
 • 1 proc. – pozostałe

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku: drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa: 21 – 40 lat, III klasa: 41 – 60 lat itd.).

 • 8 proc. – I klasa
 • 10 proc. – II klasa
 • 14 proc. – III klasa
 • 12 proc. – IV klasa
 • 15 proc. – V klasa
 • 41 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Dąb - 322 m sześc./ha
 • Buk - 271 m sześc./ha
 • Sosna – 304 m sześc./ha
 • Modrzew – 280 m sześc./ha
 • Świerk – 388 m sześc./ha