Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają bogate siedliska lasowe. Średni wiek lasów na naszym terenie to 79 lat, a przeciętna zasobność 356 m sześc./ha.

 

Udział siedlisk leśnych

 • 3 proc. – siedliska borowe,
 • 97 proc. – siedliska lasowe,

Udział gatunków lasotwórczych

 • 8 proc. – sosna, modrzew
 • 39 proc. – świerk
 • 31 proc. – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
 • 3 proc. – brzoza
 • 15 proc. – buk
 • 0,13 proc. – jodła, daglezja
 • 4 proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 6 proc. – I klasa
 • 10 proc. – II klasa
 • 16 proc. – III klasa
 • 18 proc. – IV klasa
 • 19 proc. – V klasa
 • 31 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Jodła – 15,76 m sześc./ha
 • Sosna – 289,14 m sześc./ha
 • Modrzew – 274,03 m sześc./ha
 • Świerk – 425,26 m sześc./ha