Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Pomniki przyrody - są pojedynczymi tworami przyrody ożywionej i nieożywionej oraz ich skupisk, chronione ze względu na szczególne wartości naukowe, kulturowe, historyczno-pamiątkowe i krajobrazowe. Odznaczające się indywidualnymi cechami, poprzez które wyróżniane są wśród innych tworów, w szczególności są to sędziwe o dużych rozmiarach drzewa i krzewy, źródła, wodospady, skałki, jary, głazy itp.

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Świdnica znajduje się 178 pomników pojedynczych drzew, 26 grup drzew, 16 alei drzew, 2 skupiska głazów narzutowych oraz występują w 2 miejscach skałki.

Z pośród nich można wymienić takie gatunki drzew jak:

  • jedlica zielona, choina kanadyjska, wiąz górski, wiąz szypułkowy, lipa szerokolistna, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, buk pospolity, buk pospolity odm. purpurowa, cis pospolity, tulipanowiec amerykański, platan klonolistny, kasztanowiec biały, topola biała, topola czarna, grab pospolity, klon jawor, wierzba biała, klon pospolity, sosna zwyczajna, sosna czarna.

Występujące aleje pomnikowe to: Aleja kasztanowcowa, lipowo-dębowa, lipowa, robiniowo-kasztanowcowa, topolowa, dębowo-jesionowa, dębowa.

Występujące głazy narzutowe - głazy skandynawskie oraz głazy granitowo-kwarcytowe.