Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o I nieograniczonym, ofertowym, pisemnym przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w 2024 roku - przeznaczonych na prowadzenie gospodarki rolnej, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Świdnica.

Nadleśnictwo Świdnica ogłasza I nieograniczony, ofertowy, pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w 2024 roku - przeznaczonych na prowadzenie gospodarki rolnej, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Świdnica.

Szczegółowe informacje w materiałach do pobrania.