Galerie zdjęć Galerie zdjęć

II Przetarg pisemny nieograniczony na: PRAWO DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA NA CELE EKSPLOATACJI KOPALIN - MIGMATYTU i AMFIBOLITU ZE ZŁOŻA "PIŁAWA GÓRNA"

II Przetarg pisemny nieograniczony na: PRAWO DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA NA CELE EKSPLOATACJI KOPALIN - MIGMATYTU i AMFIBOLITU ZE ZŁOŻA "PIŁAWA GÓRNA"

 

2021-05-20

Dodano odpowiedzi na pytania oferenta oraz Projekt umowy dzierżawy po zmianie dot. pytań oferenta.