Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Świdnica
Nadleśnictwo Świdnica
+48 74 852-23-33, +48 74 852-24-93
+48 74 818-58-00
Nadleśniczy
Roman Bereźnicki
74 852-23-33 wew. *100
Zastępca Nadleśniczego
Mariusz Wojciechowski
74 852-23-33 wew. *100
Główny Księgowy
Piotr Bergander
74 852-23-33 wew. *611

Inżynier Nadzoru

Wacław Biereśniewicz
Inżynier Nadzoru - Obręb Świdnica
Tel.: 74 852-23-33 wew. *219
Dariusz Drozdowski
Inżynier Nadzoru - Obręb Bielawa
Tel.: 74 852-23-33 wew. *218

Dział Gospodarki Leśnej

Karolina Wojciechowska
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: 74 852-23-33 wew. *336
Edyta Bielecka
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania i LMN
Tel.: 74 852-23-33 wew. *333
Patrycja Rudnik
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony przyrody i ppoż.
Tel.: 74 852-23-33 wew. *334
Bartłomiej Kamiński
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu i gospodarki drewnem - administrator SILP
Tel.: 74 852-23-33 wew. *331
Marta Krupińska
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu i bhp
Tel.: 74 852-23-33 wew. *337
Elmar Brylla
Specjalista Służby Leśnej ds. obrotu drewna
Tel.: 74 852-23-33 wew. *332

Dział Finansowo-Księgowy

Mariusz Klima
Zastępca Głównego Księgowego
Tel.: 74 852-23-33 wew. *615
Jakub Skowron
Starszy referent ds. sprzedaży i marketingu
Tel.: 74 852-23-33 wew. *613
Urszula Łukaszewska
Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 74 852-23-33 wew. *600
Aleksandra Laskowska
Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 74 852-23-33 wew. *612

Stanowisko ds. pracowniczych

Marta Garbaciak
Starszy referent ds. pracowniczych
Tel.: 74 852-23-33 wew. *131

Stanowisko ds. informatycznych

Mariusz Kreczmer
Specjalista ds. informatycznych
Tel.: 74 852-23-33 wew. *571

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Ewa Radwańska
Sekretarz
Tel.: 74 852-23-33 wew. *671
Karolina Makowska
Sekretarka
Tel.: 74 852-23-33 wew. *100
Bogusława Sońska
Specjalista ds. budowlanych
Tel.: 74 852-23-33 wew. *672
Monika Drozdowska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 74 852-23-33 wew. *673

Posterunek Straży Leśnej

Radosław Malaga
Starszy Strażnik Leśny - Komendant
Tel.: 74 852-23-33 wew. *221, 783-295-360
Bartłomiej Boncol
Strażnik Leśny
Tel.: 74 852-23-33 wew. *222, 783-295-357

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Nowiński
Inspektor Ochrony Danych