Aktualności Aktualności

Spotkanie w sprawie wycinki drzew

W dniu 06.05.2024 r. w siedzibie Nadleśnictwa Świdnica na prośbę Pani Poseł Sylwii Bielawskiej oraz władz Miasta Wałbrzych, Gminy Głuszyca oraz Gminy Mieroszów, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Jugów, Nadleśnictwa Wałbrzych oraz Nadleśnictwa Świdnica. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Pan Jan Dzięcielski oraz Naczelnik Wydziału Rzecznika Prasowego Pani Malwina Sokołowska.

Tematem spotkania były niepokoje lokalnej społeczności dotyczące wycinki drzew na terenie ww. gmin. Omówiona została trudna sytuacja zdrowotna lasów, w tym zamieranie niektórych gatunków drzew. Podczas spotkania Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Odział w Brzegu Pan Janusz Bańkowski przedstawił prezentację odnośnie wyników badań dotyczących sytuacji zdrowotnej lasów w Sudetach.

Rozmowy skupione były na wspólnym znalezieniu rozwiązań, które będą dostosowane do zmian jakie zachodzą w lasach, a wynikają ze zmieniającego się klimatu.

Ustalono, że w ww. gminach organizowane będą spotkania (również udział w sesjach rady gmin), podczas których leśnicy będą przybliżać omawianą problematykę i odpowiadać na pytania związane z gospodarką leśną.