Aktualności Aktualności

Ochrona mopka zachodniego - kontrola budek szczelinowych

W dniu 15.05.2024 członkowie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy wraz z pracownikiem Nadleśnictwa Świdnica przeprowadzili kolejną kontrolę budek szczelinowych dla mopka zachodniego. Podczas pierwszej w tym roku kontroli zasiedlonych zostało 23% budek, w których  stwierdzono łącznie 28 nietoperzy.

Budki zostały powieszone w maju 2022 w ramach projektu „Czynna ochrona mopka zachodniego na wybranych obszarach leśnych w Polsce” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i od tego czasu są regularnie sprawdzane minimum trzy razy do roku. Wyniki dotychczasowych kontroli pokazują, że są one bardzo chętnie i coraz liczniej zasiedlane zarówno przez mopki zachodnie jak i inne gatunki nietoperzy, służąc im zarówno jako dzienne schronienie pojedynczych osobników jak i miejsce tworzenia kolonii rozrodczych. Dotychczas stwierdzono łącznie osiem gatunków: borowiec leśny Nyctalus leisleri, borowiec wielki Nyctalus noctula, nocek Bechsteina Myotis bechsteinii, nocek rudy Myotis daubentonii, nocek orzęsiony Myotis emarginatus, mroczak posrebrzany Vespertilio murinus, mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii, mopek zachodni Barbastella barbastellus oraz nieoznaczone osobniki z rodzaju karlik Pipistrellus sp. i nocki z grupy Myotis mystacinus complex (nocek Brandta/wąsatek/Alkatoe Myotis brandtii/mystacinus/alcathoe).

Tekst: Tomasz Kocoł – koordynator Obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich w ramach projektu „Czynna ochrona mopka zachodniego na wybranych obszarach leśnych w Polsce”.