Galerie zdjęć Galerie zdjęć

Obchody 10-cio lecia Polski w UE.

Dnia 9 maj 2014 roku w Stacji Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Świdnica zorganizowana została Konferencja dotycząca 10-lecia Polski w Unii Europejskiej.

Organizatorami Konferencji byli: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Gmina Świdnica, Liga Kobiet Polskich koło w Świdnicy i Nadleśnictwo Świdnica. Honorowymi gośćmi Konferencji byli: Pani Europoseł Lidia Geringer de Oedenberg i Pan Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Protasiewicz.

Konferencja miała na celu zaprezentowanie osiągnięć poszczególnych instytucji w realizacji projektów współfinansowanych ze środków  pozyskanych z Unii Europejskiej.

Organizatorzy zorganizowali poprzedzający Konferencję konkurs plastyczny „10 lat w Unii Europejskiej", który miał na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na zmiany jakie nastąpiły w ich otoczeniu po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Podczas Konferencji  nastąpiło wręczenie nagród zwycięzcom konkursu (nagrody ufundowali: Starostwo Świdnica, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Pan Jacek Protasiewicz, Posłanki: Pani Teresa Świło i Pani Agnieszka Kołacz – Leszczyńska, Senator Pan Wiesław Kilian, Wicestarosta Świdnicki Pani Alicja Synowska, Nadleśnictwo Świdnica oraz Liga Kobiet Polskich koło w Świdnicy).

Prezentacje osiągnięć w realizacji projektów dofinansowanych przez Unię Europejską rozpoczęła Pani Alicja Synowska Wicestarosta Świdnicki, następnie Pani Teresa Mazurek Wójt Gminy Świdnica i Pan Jan Dzięcielski Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica.

Konferencję uświetnił występ młodych artystów z Gimnazjum nr 3 w przedstawieniu o Unii Europejskiej.

Na zakończenie głos zabrał Pan Wiceprzewodniczący  Jacek Protasiewicz wyrażając swoje uznanie dla działań w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej przez lokalne władze i instytucje w tym Nadleśnictwo Świdnica.

Wszystkie realizowane projekty miały wspólny cel - polepszenie komfortu życia przeciętnego obywatela mieszkającego w Polsce.

 

Prezentacje do pobrania:

Starostwo Powiatowe w Świdnicy - Wykorzystanie funduszy unijnych przez Powiat Świdnicki.

Urząd Gminy w Świdnicy - Gra w unijne...

Nadleśnictwo Świdnica - Środki Unii Europejskiej na lata 2007-2013 w Nadleśnictwie Świdnica.