Galerie zdjęć Galerie zdjęć

Konsultacje społeczne proponowanego wykazu ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Świdnica

Mając na uwadze obowiązek spełnienia wymagań wskaźnika 6.4.2 obowiązującego standardu FSC-STD-POL-01-01-2013 PL, w związku z przeprowadzoną weryfikacją wyznaczonych ekosystemów referencyjnych, Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica ogłasza dnia 07.03.2022 r. konsultacje społeczne proponowanego wykazu powierzchni referencyjnych.

Uwagi i wnioski można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres nadleśnictwa: ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 58-100 Świdnica, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres swidnica@wroclaw.lasy.gov.pl, do dnia 29.03.2022 r.

Ponadto, po zakończeniu konsultacji społecznych, nadleśnictwo poinformuje o ich rezultacie najpóźniej do dnia 19.04.2022 r. poprzez ogłoszenie wyników na stronie internetowej jednostki.

Wymienione w ogłoszeniu ekosystemy referencyjne wg adresu leśnego można łatwo zlokalizować na stronie Banku Danych o Lasach: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.