Aktualności Aktualności

Ws. umieszczania urządzeń do monitoringu wizyjnego

Nadleśnictwo Świdnica informuje, że w kwietniu br. Straż Leśna zdemontowała dwie fotopułapki niewiadomego pochodzenia oraz zabezpieczyła je w depozycie Posterunku Straży Leśnej.

Ww. urządzenia usunięto z następujących lokalizacji:

1) oddział 297i, Leśnictwo Bojanice;

2) oddział 210b, Leśnictwo Pieszyce.

Właścicieli prosi się o kontakt z Posterunkiem Straży Leśnej w celu odbioru urządzeń oraz złożenia stosownych wyjaśnień.

 

W oparciu o wytyczne Dyrektora Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, przypominamy, że umieszczanie urządzeń służących do monitoringu wizyjnego (tzw. fotopułapek oraz kamer leśnych) winno odbywać się po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego terytorialnie Nadleśniczego.