Galerie zdjęć Galerie zdjęć

Inwentaryzacja dzików.

W dniach 28-29 października 2016 r. na terenie Nadleśnictwa Świdnica odbędzie się wielkoobszarowa inwentaryzacja dzików.

Zgodnie z Decyzją nr 498 z dnia 29.09.2016 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na terenie wszystkich nadleśnictw odbędzie się wielkoobszarowa inwentaryzacja dzików, której celem jest określenie ich liczebności oraz rozmieszczenia w terenie.

Na terenie Nadleśnictwa Świdnica inwentaryzacja planowana jest na 28-29 października 2016 r. (piątek i sobota).

Zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału - zgłoszenia do 26.10.2016 r. przyjmuje pan Mariusz Wojciechowski telefonicznie 783-295-356, lub za pośrednictwem wiadomości e-mail mariusz.wojciechowski@wroclaw.lasy.gov.pl .

Szczegóły dotyczące godziny oraz miejsca zbiórki zostaną podane w późniejszym terminie.