Galerie zdjęć Galerie zdjęć

I Przetarg pisemny nieograniczony na: PRAWO DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA NA CELE EKSPLOATACJI KOPALIN - MIGMATYTU i AMFIBOLITU ZE ZŁOŻA "PIŁAWA GÓRNA"

I Przetarg pisemny nieograniczony na: PRAWO DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA NA CELE EKSPLOATACJI KOPALIN - MIGMATYTU i AMFIBOLITU ZE ZŁOŻA "PIŁAWA GÓRNA"

 

13-11-2020r.

Dodano 3 załączniki w materiałach do pobrania.

 

24-11-2020r.

Dodano Protokół z przetargu