Galerie zdjęć Galerie zdjęć

Czy to koniec muflona ?

Nowy projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym zakłada dopisanie do tej listy nowych pięciu gatunków, w tym 2 gatunków roślin i 3 zwierząt, a wśród nich MUFLONA (Ovis aries musimon).

Według danych DAISIE Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe (DAISIE – Europejski wykaz inwazyjnych gatunków obcych) oraz IOP PAN (baza danych „Gatunki Obce w Polsce") muflon jest gatunkiem obcym o cechach inwazyjnych. Badania i publikacje jakie ukazują się na temat inwazyjności muflona mówią o jego negatywnym wpływie na cenne siedliska przyrodnicze. Wg publikacji Pana Głowacińskiego wyniki monitoringu obszarów i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 wykazały, że muflony lokalnie mają niezwykle destrukcyjny wpływ na cenne siedliska, w tym siedliska, których ochrona ma charakter priorytetowy. Dotyczy to w szczególności naskalnych i narumoszowych zbiorowisk roślinnych, które niszczone są wskutek uruchomienia przez muflony procesów erozji stoków, co prowadzi do całkowitego zaniku roślinności zielnej i zatrzymania odnowień gatunków drzewiastych.

Katastrofalny wpływ muflonów na te siedliska stwierdzono na Pogórzu Wałbrzyskim w dolinie Czyżynki, objętej ochroną jako obszar Natura 2000.

Ponadto gatunek ten konkuruje z rodzimym gatunkiem – sarną (Capreolus Capreolus) (Z. Głowaciński i inni (red.) 2011, str. 495).

Zadajmy sobie jednak pytanie czy tylko muflon może powodować szkody na w/w zbiorowiskach roślinnych ? Nadleśnictwo Świdnica skłania się do przeprowadzenia badań czy  jeleń szlachetny (Cervus elaphus) nie ma również wpływu na uruchamianie procesów erozji na stokach, a jeżeli tak to w jakim stopniu. Zaznaczyć należy, że powyższy negatywny wpływ na naskalne i narumoszowe zbiorowiska roślinne występuje jedynie lokalnie i obecnie brak badań wpływu muflona na te i inne siedliska roślinne w całej Polsce. Zasadne wydaje się zaplanować odpowiednie zabiegi
w planie zadań ochronnych dla w/w obszaru Natura 2000 (możliwe ogrodzenie narażonych siedlisk, który to zabieg został stosowany w Nadleśnictwie Jawor).

Zastanawiającym jest również fakt, iż badania dotyczące negatywnego wpływu muflona nie były prowadzone na terenie Gór Sowich. W związku z powyższym jak można stwierdzić jego negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze naszego regionu? Nadleśnictwo Świdnica chciałoby również zwrócić uwagę, iż sowiogórska populacja jest najstarszą w Polsce i określenie wpływu tego gatunku na świat przyrody ożywionej i nieożywionej jest na tym terenie najbardziej miarodajne. Muflona w okolice Bielawy (Góry Sowie) sprowadził już w 1901 roku Hrabia Seidlitz-Sandreczki.

Na terenie Nadleśnictwa Świdnica szkody wyrządzone przez muflona na gruntach leśnych są "przyrodniczo znośne".

Nadmieniamy jednocześnie, że w literaturze istnieją jedynie wzmianki o możliwości konkurowania muflona z sarną Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) [Kaminiarz 1993; Sawicka 2006]. Na chwilę obecną brak badań naukowych potwierdzających wywieranie przez muflona negatywnego wpływu na gatunki rodzime fauny, a wręcz przeciwnie według większości źródeł muflon nie wywiera negatywnego wpływu na gatunki rodzime (Graczyk i Bereszyński 1992; Kamieniarz 1993; Pampuch 2003).

Z uwagi na w/w informacje Nadleśnictwo Świdnica nie stwierdza ujemnego wpływu muflona na przyrodę Gór Sowich, a co za tym idzie opiniuje negatywnie wpisanie tegoż gatunku na listę roślin i zwierząt obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

Uważamy, iż muflon stał się nieodzownym elementem fauny Gór sowich. A jaka jest Twoja opinia na ten temat ? Czekamy na Wasze stanowiska w tej sprawie.

Reportaże:

Czy urzędnicy z Warszawy "zlikwidują" Muflony ?

FAKTY TVP.PL