Aktualności Aktualności

Ćwiczenia powiatowe pk. "Las 2022"

24.09.2022 r. na terenie leśnictw Złoty Las i Witoszów odbyły się ćwiczenia powiatowe kilkuset strażaków, policjantów, funkcjonariuszy aresztu śledczego, służby więziennej, straży miejskiej oraz ratowników medycznych, których celem było:

- sprawdzenie stopnia przygotowania sił środków do zwalczania skutków zdarzeń długotrwałych i o dużych rozmiarach (pożar lasu);

- doskonalenie sprawności jednostek PSP i OSP do prowadzenia działań podczas gaszenia pożarów na obszarach leśnych;

- sprawdzenie przygotowania terenów leśnych do prowadzenia działań gaśniczych;

- ustalenie zasad współpracy z Nadleśnictwem Świdnica oraz współdziałania z patrolem leśnym i samolotami gaśniczymi;

- sprawdzenie sprawności sieci hydrantowej oraz innych źródeł zaopatrzenia wodnego;

- sprawdzenie dróg dojazdowych do poszczególnych oddziałów leśnych i możliwości manewrowania sprzętem ratowniczo-gaśniczym.

Scenariusz zakładał, że 3 skazanych wykonujących prace leśne dokonali napaści i obezwładnili konwojenta na polanie przy drodze wojewódzkiej nr 379. Następnie uciekli do lasu w stronę Modliszowa. Po dotarciu służb na miejsce, zawiadomiono pracowników Nadleśnictwa Świdnica o zdarzeniu oraz zadymieniu lasu.

Komendant Straży Leśnej, miejscowy Podleśniczy oraz Inżynier Nadzoru ruszają na miejsce w celu poprowadzenia tyraliery przy poszukiwaniu zbiegłych. W tym czasie Zastępca Nadleśniczego wraz ze Strażnikiem Leśnym oraz Specjalistą ds. ppoż. kierują się w miejsce prawdopodobnego pożaru. Okazuje się, że pożar rozprzestrzenił się na powierzchni ok. 3 ha lasu! Zgłaszamy zdarzenie pod nr alarmowym 112 oraz zawiadamiamy Punkt Alarmowo Dyspozycyjny przy RDLP we Wrocławiu o potrzebie zadysponowania samolotu gaśniczego.

W ćwiczeniach wzięli udział: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy, Służba Więzienna Aresztu Śledczego w Świdnicy, Straż Miejska w Świdnicy, GISW Wrocław, Pogotowie Ratunkowe, Jednostki OSP z terenu powiatu świdnickiego.