Galerie zdjęć Galerie zdjęć

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących ustalenia wykazu ekosystemów referencyjnych, ogłoszonych w dniu 07.03.2022 r., po uwzględnieniu uwag i wniosków nadesłanych przez zainteresowane strony, Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica ogłasza listę ekosystemów referencyjnych, zgodnie z załączonym zestawieniem.

Pragniemy podziękować organizacjom, które przesłały swoje uwagi. Na drodze przeprowadzonej analizy i weryfikacji wniesionych wniosków, uznano w części uwagi stron. Lista uznanych powierzchni, wnioskowanych przez strony w załączonym zestawieniu.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica informuje, że część proponowanych powierzchni we wnioskach stron została zweryfikowana negatywnie. Lista nieuznanych powierzchni w załączonym zestawieniu.